Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny
EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ezj@noeedujetter.pl

Zapraszamy absolwentów NOE EDU - JETTER na studia podyplomowe z:  

- oligofrenopedagogiki

- diagnozy i terapii pedagogicznej

- organizacji i zarządzania - menedżer w oświacie

Będą to I – semestralne studia podyplomowe na podbudowie kursów kwalifikacyjnych z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i organizacji i zarządzania oświatą 


Zapisy do 31 marca 2015r. pod numerem tel. 54/2323707 / 882110751 lub osobiście w biurze ośrodka przy ul. Łanowej 23a we Włocławku Serdecznie zapraszamy 

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Złowodzka Jetter

Informujemy że 26 września 2014r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z kursów kwalifikacyjnych:

- oligofrenopedagogika

- terapia pedagogiczna

- przygotowanie pedagogiczne

- organizacja i zarządzanie oświatą

27 września 2014r od godz. 9.00 rozpoczynają się pierwsze zajęcia z w/w kursów.

W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele zdobywają kwalifikacje

Od września 2014r. do kwietnia 2015r realizujemy następujące kursy, które nadają kwalifikacje z zakresu:
Oligofrenopedagogiki – do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
Terapii pedagogicznej – do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu terapii pedagogicznej
Surdopedagogiki – do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu
Bibliotekoznawstwa – do pracy w bibliotece szkolnej
Przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli czynnych zawodowych – kwalifikacje pedagogiczne
Organizacji i zarządzania oświatą – do zajmowania stanowisk kierowniczych w poszczególnych typach szkół i placówek

NOE EDU – JETTER współpracuje z Uczelniami Wyższymi. W roku akademickim 2014/2015 realizujemy studia podyplomowe z zakresu:
Socjoterapii
Logopedii ogólnej
Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Doradztwa zawodowego
Edukacji dla bezpieczeństwa
Etyki
Informatyki i techniki
Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór na warsztaty i kursy doskonalące:

1. Metoda Knilla – 6 godz.
2. Mediacje, negocjacje szkolne - jako metoda pracy z trudnym uczniem, rodzicem we współczesnej szkole – 6 godz.
3. Zespół ASPERGERA - czyli jak pracować z dzieckiem zagadką? – 10 godz.
4. Autyzm dziecięcy. Formy pracy z dzieckiem autystycznym – 10 godz.
5. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu – 5 godz.
6. ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa – 20godz.
7. Zaburzenia tikowe u dzieci. Strategie postępowania i techniki wspomagające edukację oraz funkcjonowanie ucznia z tikami – 8 godz.
8. Jak sobie poradzić ze złością i gniewem ucznia, rodzica, nauczyciela – 6 godz.
9. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu – 5 godz.
10. Uczeń s dysleksją – 8 godz.
11. Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy – 30 godz.
12. Język migowy I stopnia – 60 godz.
13. Awans zawodowy nauczyciela – 5 godz.